New Gods Nezha Reborn 2021 นาจา เกิดอีกครั้งก็ยังเทพ พากย์ไทย The Movie [อนิเมะออนไลน์]

New Gods Nezha Reborn 2021 นาจา เกิดอีกครั้งก็ยังเทพ พากย์ไทย The Movie

เรื่องย่อ นาจา เกิดอีกครั้งก็ยังเทพ เขาพึงพอใจที่จะดำเนินชีวิตอย่างคนเดินดิน New Gods Nezha Reborn แต่ว่าเมื่อศัตรูดึกดำบรรพ์จากชาติที่ผ่านมาหวนมา เขาก็เลยจะต้องปลุกพลังวีรบุรุษด้านในตนเอง